Home » Shih-tzu » The Shih-tzu

 

FCI-Standard N° 208 / 20.04.1998 / GB

ORIGIN : Tibet.

ATRONAGE : Great Britain.

DATE OF PUBLICATION OF THE ORIGINAL VALID STANDARD : 24.06.1987.

UTILIZATION : Companion dog.

CLASSIFICATION F.C.I. : Group 9 Companion and Toy Dogs. Section 5 Tibetan breeds.

Without working trial.

GENERAL APPEARANCE : Sturdy, abundantly coated dog with distinctly arrogant carriage and chrysanthemum-like face.

BEHAVIOUR / TEMPERAMENT : Intelligent, active and alert. Friendly and independant.

HEAD : Head broad, round, wide between the eyes. Shock-headed with hair falling well over eyes. Good beard and whiskers, hair growing upwards on the nose giving a distinctly chrysanthemum-like effect.

CRANIAL REGION : 

Stop : Definite.

FACIAL REGION :

Nose : Black but dark liver in liver or liver marked dogs. Top of nose leather should be on a line with or slightly below lower eyerim. Downpointed nose highly undesirable. Wide open nostrils. Pinched nostrils highly undesirable.

Muzzle : Of ample width, square, short, not wrinkled, flat and hairy. Length about one inch (2,5 cm) from tip to stop. Bridge of the nose level or slightly tip tilted.

Pigmentation of muzzle as unbroken as possible.

Lips : Level.

Jaws/Teeth : Wide, slightly undershot or level.

Eyes : Large, dark, round, placed well apart but not prominent. Warm expression. In liver or liver marked dogs, lighter eye colour permissible. No white of eye showing.

Ears : Large, with long leathers, carried drooping. Set slightly below crown of skull, so heavily coated they appear to blend into hair of neck.

NECK : Well proportioned, nicely arched. Sufficient length to carry head proudly.

BODY : Longer between withers and root of the tail than height at withers.

Back : Level.

Loin : Well coupled and sturdy.

Chest : Broad and deep.

TAIL : Heavily plumed carried gaily well over back. Set on high. Height approximately level with that of skull to give a balanced outline.

LIMBS 
FOREQUARTERS : Legs short and muscular with ample bone, as straight as possible, consistent with broad chest being well let down.

Shoulders : Firm, well laid back.

HINDQUARTERS : Legs short and muscular with ample bone. Straight when viewed from the rear. Legs looking massive on account of wealth of hair.

Thighs : Well rounded and muscular.

FEET : Rounded, firm and well padded, appearing big on account of wealth of hair.

GAIT / MOVEMENT : Arrogant, smooth-flowing, front legs reaching well forward, strong rear action and showing full pad.

COAT
HAIR : Long, dense not curly, with good undercoat. Slight wave permitted. Strongly recommended that hair on head tied up.

COLOUR : All colours permissible, white blaze on forehead and white tip to tail highly desirable in parti-colours.

SIZE AND WEIGHT :

Height at the withers : Not more than 26.7 cm (10 1/2 ins), type and breed characteristics of the utmost importance and on no account to be sacrificed to size alone.

Weight : 4.5 to 8.1 kg (10-18 lbs). Ideal weight 4.5-7.3 kg (10-16 lbs).

FAULTS : Any departure from the foregoing points should be considered a fault and the seriousness with which the fault should be regarded should be in exact

proportion to its degree and its effect upon the health and welfare of the dog.

Any dog clearly showing physical or behaviour al abnormalities shall be disqualified.

N.B. : Male animals should have two apparently normal testicles fully descended into the scrotum

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Ras standaard Shih tzu

Land van oorsprong: Tibet. 

Beschermheer: Engeland.

Algemene verschijning: Stoere, overvloedig behaarde hond met voorname, arrogante houding en chrysantachtig gezicht.

Karakteristieken: Intelligent, actief en waakzaam.

Temperament: Vriendelijk en onafhankelijk

Hoofd en schedel: Hoofd rond en breed, breed tussen de ogen.

Hoofd met ruige haarbos en met het haar goed over de ogen vallend. Goede baard en snorharen, het haar opwaarts op de neus groeiend, wat het kenmerkende chrysantachtige effect geeft. 

De snuit van ruime breedte, vierkant, kort, niet gerimpeld, vlak en behaard.

Neus zwart, maar donker leverkleurig bij leverkleurige of leverkleurig getekende honden. Ongeveer 1 inch (2.54 cm) van het puntje van de neus tot de duidelijke stop.

Neus recht of licht oplopend, vooruitstekende neuspunt (wipneus). De top van de neusspiegel (neusleder) moet op één lijn met of een weinig onder het onderste ooglid.

Grote, open neusgaten. Naar beneden gerichte neus is hoogst ongewenst, zoals ook kleine neusgaten.

Pigment op de snuit zo ononderbroken mogelijk.

Ogen: Groot, donker, rond, goed uit elkaar liggend maar niet bol. Warme expressie. In leverkleurige of leverkleurig getekende honden zijn lichter gekleurde ogen

toegestaan. Het oog mag geen wit tonen.

Oren: Groot, met lange oorlellen. vallend gedragen, iets onder de kruin aangezet. De oren zijn zo zwaar behaard dat het lijkt alsof ze overgaan in het haar van de nek.

Gebit: Breed, licht onder voor bijtend of tanggebit, lippen goed sluitend

Hals: Goed in balans, mooi gebogen, voldoende lang om het hoofd trots te kunnen dragen.

Voorhand: Schouders dienen goed terug te liggen. Benen kort en goed gespierd met royaal bone. Zo recht mogelijk, samengaand met brede borst die goed diep is.

Lichaam: Tussen schoft en staartaanzet langer dan de hoogte van de schoft. Korte, krachtige lendenpartij. Borst breed en diep. Schouders stevig. Rug recht.

Achterhand: Benen kort en gespierd met royaal bone. Recht gesteld van achteren gezien. Dijen goed rond en gespierd. Benen moeten zwaar lijken door de rijkdom aan vacht.

Voeten: Rond, vast, met stevige voetkussens, groot lijkend door overvloedige vacht.

Staart: Met zware pluim en vrolijk over de rug gedragen. Hoog aangezet. Hoogte ongeveer gelijk met de schedel om zodoende een belijning te tonen die in balans is.

Gangwerk: Trots licht vloeiend gangwerk. Krachtige achterhand beweging waarbij de voetzool geheel te zien is.

Vacht: Lang, dicht, niet gekruld, met goede ondervacht. Licht gegolfd toegestaan. Het wordt sterk aanbevolen het haar op het hoofd op te binden.

Kleur: Alle kleuren zijn toegestaan. Witte bles op het voorhoofd en witte punt aan de staart bij de meer kleurige (bonte) zijn hoogst gewenst.

Gewicht/hoogte: 4,5-8,1 kg. Ideaal gewicht: 4,5-7,3 kg.

Schofthoogte maximaal 27 cm. Raskenmerken en type zijn van het allergrootste belang en zeker niet op te offeren aan maat alleen.

Fouten: Iedere afwijking van bovenstaande punten moet als fout worden aangemerkt en de beoordeling van de ernst van de fout moet in verhouding staan tot de mate

waarin de fout zich voordoet.

N.B. Reuen moeten twee duidelijk normale testikels hebben, die volledig in het scrotum zijn ingedaald.